Videofilmens upplösning kan vara  vara för stor för vissa mobiltelefoner.